آزمایشگاه آنلاین فیزیولوژی ورزشی
Please fill all required fields
                               
                          محاسبه جرم توده بدنی BMI    
 
       
                     
   
 
                       
    وزن Kg                      
                           
                         
                           
                           
   
 
قد Cm                      
                           
          Body Mass Index          
            (BMI)              
                           
 
مرد  
زن  
 
                                 
                                 
          محاسبه وزن ایده آل شما     جنسیت
      مرد
          Ideal Body Weigth               زن
                قد Cm              
       
 
                 
        وزنKg              
                         
        وزن ایده آل Kg            
        کنترل وزن Kg            
                                   
                    محاسبه میزان متابولیسم پایه BMR      
   
 
        کم تحرک
            تمرین سبک 1 تا 3 روز در هفته
            تمرین متوسط 3 تا 5 روز در هفته
            فعال 6 تا 7 روز در هفته
            ورزشکاران حرفه ایی
          زن
مرد
    جنسیت  
    میزان متابولیسم پایه            
      سن       BMR        
    قد (cm)     (Kcal) کالری مورد نیاز روزانه   تعیین سطح فعالیت بدنی      
    وزن (kg)         کم تحرک و بدون فعالیت ورزشی      
                افراد با فعالیت ورزشی سبک 1 تا 3 روز در هفته      
                افراد با فعالیت ورزشی متوسط 3 تا 5 روز در هفته      
                افراد فعال 6 تا 7 روز در هفته      
                افراد خیلی فعال و ورزشکاران حرفه ایی      
                     
        WHR کمر به دور باسن محاسبه نسبت دور  
               
   
waist_to_hip_measure.gif
 
 
     
     
     
     
     
     
      دور کمر   دور باسن    
      Cm Cm   مرد
       
      زن
                   
               
    WHR      
               
                       
                  (1RM) محاسبه یک تکرار بیشینه  
               
 
 
      وزن وزنه   Kg    
                 
      تعداد تکرار   بین 1 تا10    
                 
      1RM   Kg    
                 
    50% 1RM   75% 1RM    
    55% 1RM   80% 1RM    
    60% 1RM   85% 1RM    
    65% 1RM   90% 1RM    
    70% 1RM   95% 1RM    
                 
                     
                 
                   
        تست دراز و نشست          
                   
          جنسیت
     
                   
          تعداد حرکت      
                   
          سن      
                   
                   
        این تست را به مدت یک دقیقه انجام دهید و        
        تعداد حرکت را در محاسبه گر روبرو وارد کنید          
                   
                   
                   
                   
      20-29 30-39 40-49 50-59   60-69  
    مرد  
    زن  
                 
                   
                تست شنا سوئدی  
        جنسیت  
     
               
 
 
        تعداد حرکت      
                 
        سن      
                 
                 
               
                   
                این تست را به مدت یک دقیقه انجام دهید و  
                تعداد حرکت را در محاسبه گر روبرو وارد کنید  
                   
      20-29 30-39 40-49 50-59   60-69  
    مرد  
    زن  
                   
   
http://www.topendsports.com/testing/images/standing-height.jpg
http://www.topendsports.com/testing/images/girth-mid-thigh.jpg
 
               
    قد   ضخامت زیر پوستی ران          
    cm
Front thigh skinfold pinch,http://www.topendsports.com/testing/images/thigh-landmark.jpg
 
    محاسبه توده عضلانی  
    دور وسط ران   mm        
    cm       Kg
    http://www.topendsports.com/testing/images/girth-calf.jpg  دور ساق   ضخامت زیر پوستی ساق پا          
      cm
calf skinfold landmark site,calf skinfold measurement
 
       
   
http://www.topendsports.com/testing/images/girth-forearm.jpg
 
دور ساعد   mm        
    cm          
                     
                                       
                          20-29 30-39 40-49 50-59 60-69    
    سینه ایی   زیر بغل   سه سر بازویی   تحت کتفی     تعیین درصد چربی بدن   مرد
   
 
 
 
 
 
 
 
        زن
                                 
             
                 
              سن                  
                               
    mm   mm   mm   mm                        
    فوق خاصره ایی   شکم   ران                            
   
 
 
 
 
 
                           
                                 
                درصد                  
                                   
                      درصد چربی بدن        
                                   
    mm   mm   mm                            
                             
          تست سارجنت  
         
 
 
    جنسیت
      16-19 15-16 >20    
            مرد  
    وزن Kg   زن  
           
    سن        
زن                
مرد     فاصله پرش Cm                
    بین M1تاM2      
           
          نحوه اجرای تست:  
        ابتدا با دستها و پاهای صاف کنار دیوار بایستید و در سرانگشتان  
          علامتی را مشخص کنید. M1  
    Peak power w سپس به صورت عمودی جهشی را انجام داده و در بالاترین نقطه  
          از پرش علامتگذاری کنید. M2  
          فاصله بین این دو نقطه را بدست آورده و در محاسبه گر قرار دهید.  
             
                     
           
           
           
           
           
   
http://www.myfitroad.com/tools/labs/powered-by-spreadsheetconverter.png
join-call-in-the-computer-community-scientific.jpg
http://www.myfitroad.com/images/may/tech-support-icon.png
 
        محاسبه BMI  
              محاسبه WHR  
          مجله علوم ورزشی   محاسبه وزن مناسب  
              آزمون ارزیابی اعتماد بنفس  
              آزمون رست Rast برای ارزیابی توانی بی هوازی  
              جدول میزان ویتامین های موجود در مواد غذایی مختلف  
              پرسشنامه و آزمون آنلاین تعیین سطح اضطراب  
              تست آنلاین اعتیاد به مواد غذایی در 60 ثانیه  
          کلوپ کاربران   تست آنلاین ارزیابی سطح افسردگی بک  
              سن بیولوژیکی خود را محاسبه نمائید  
              خودتان را تست کنید:تست عضلات شکم-حرکت در یک دقیقه  
              نرم افزار آنلاین محاسبات سلامتی و تیپ بدنی  
              محاسبه یک تکرار بیشینه 1rm  
              محاسبه گر شدت تمرین برای کاهش وزن  
          مشاوره اختصاصی   محاسبه آنلاین انرژی موجود در مواد غذایی  
              محاسبه انرژی میوه ها و سبزیجات  
              تعیین ضربان قلب بیشینه  
              تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی - VO2max  
    http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTEAdXTwKP3shJxSo2_VaV5XqgoS2wp0_LiS1ZrGw6rJo11Obyw          تعیین ضربان قلب بیشینه  
              مشاوره اختصاصی: برنامه های تمرین، تغذیه و کاهش وزن  
          تماس با ما   دریافت برنامه ها  
          info@myfitroad.com   کلوب کاربران   
              مشاوره برای انتخاب مربی شخصی  
                 
                 
                 
     
Powered By MyFitroad.com