0%

صفحه اصلی مجله

لیست سایر آزمونهای

اطلاعات اولیه

جنسیت
مرد
زن
قد به سانتی متر

وزن شما به کیلو گرم

دور کمر به سانت

 باریک ترین ناحیه از محیط کمر در حدود ناف را با استفاده از یک متر مانند متر خیاطی اندازه گیری نمائید.
دور گردن به سانتی متر

 متر را در جلوی گلو و مقداری پایین تر از برجستگی گلو و در باریکترین بخش گردن قرار دهید و اندازه گیری را انجام دهید