صفحه اصلی مجله

لیست سایر آزمونهای

آزمون تعیین امتیاز تنبلی


تنبلی و اهمال کاری از موارد مهمی در زندگی میباشند که ارتباط تنگاتنگی با میزان موفقیت ما دارد. بسیاری از افرد  فرصتهای زیادی از زندگی خود را تنها به دلیل تنبلی از دست داده اند. شاید به قدرت بتوان گفت تنبلی تحت تاثیر محیط و آموزش میباشد و آدمی به راحتی میتواند آن را تغییر دهد. در جامعه ما افراد زیادی به دلیل تنبلی و اهمالکاری از تمرینات منظم ورزشی نیز چشم پوشی میکنند و این موجب عوارض متعددی میگردد.

در اینجا از شما دعوت میشود تا آزمون 15 سوالی که دارای 75 امتیاز است را انجام دهید. در پایان این آزمون نرم افزار سایت وضعیت و امتیاز شما را تعیین خواهد کرد. با ما همراه باشید در این آزمون.

لطفا به سوالات با دقت پاسخ دهید

این نظرسنجی حاوی 15 سوال است.

آزمون امتیاز تنبلی

1- اغلب در حال انجام کارهایی هستم که قصد داشتم چند روز قبل انجام بدهم.

 

اصلا شبیه من نیست

من نیستم

هم شبیه من هست و هم نیست

تقریبا خودم هستم

دقیقا خودم هستم

2- وقتی در حال برنامه ریزی یک جلسه هستم، مقدمات ضروری و مورد نیاز را از قبل آماده کردم.

اصلا شبیه من نیست

من نیستم

هم شبیه من هست و هم نیست

تقریبا خودم هستم

دقیقا خودم هستم

3- معمولاً ایمیل و تلفن ها را سریعاً پاسخ می دهم.

اصلا شبیه من نیست

من نیستم

هم شبیه من هست و هم نیست

تقریبا خودم هستم

دقیقا خودم هستم

4- متوجه شدم مهمترین دلیل عدم انجام کارها تنبلی است حتی کارهای کوچک!

اصلا شبیه من نیست

من نیستم

هم شبیه من هست و هم نیست

تقریبا خودم هستم

دقیقا خودم هستم

5- به محض اینکه اطلاعات مورد نیاز را داشته باشم سریعاً برای انجام کار تصمیم گیری و اقدام می کنم.

اصلا شبیه من نیست

من نیستم

هم شبیه من هست و هم نیست

تقریبا خودم هستم

دقیقا خودم هستم

6- وقتی باید کار سختی انجام دهم معمولاً به خودم می گویم بهتر است منتظر بباشم تا انگیزه بیشتری پیدا کنم.

اصلا شبیه من نیست

من نیستم

هم شبیه من هست و هم نیست

تقریبا خودم هستم

دقیقا خودم هستم

7-معمولاً باید عجله کنم تا بتوانم کارها را انجام دهم

اصلا شبیه من نیست

من نیستم

هم شبیه من هست و هم نیست

تقریبا خودم هستم

دقیقا خودم هستم

8-معمولا کارها را در همان روزی که برنامه ریزی کردم به اتمام می رسانم.

اصلا شبیه من نیست

من نیستم

هم شبیه من هست و هم نیست

تقریبا خودم هستم

دقیقا خودم هستم

9- معمولاً‌ وقتی وظیفه‌ای به من داده می شود آنرا بلافاصله شروع می کنم

اصلا شبیه من نیست

من نیستم

هم شبیه من هست و هم نیست

تقریبا خودم هستم

دقیقا خودم هستم

10- وقتی زمان اتمام کار نزدیک می شود، وقتم را با انجام کارهای بیهوده تلف می کنم.

اصلا شبیه من نیست

من نیستم

هم شبیه من هست و هم نیست

تقریبا خودم هستم

دقیقا خودم هستم

11-کارها را زودتر از زمان مقرر به انجام می رسانم.

اصلا شبیه من نیست

من نیستم

هم شبیه من هست و هم نیست

تقریبا خودم هستم

دقیقا خودم هستم

12- وقتی جلسه ای برگزار می شود به ندرت پیش می آید کاری برای لحظه آخر مانده باشد.

اصلا شبیه من نیست

من نیستم

هم شبیه من هست و هم نیست

تقریبا خودم هستم

دقیقا خودم هستم

13- اغلب برای شروع کارها تاخیر دارم.

اصلا شبیه من نیست

من نیستم

هم شبیه من هست و هم نیست

تقریبا خودم هستم

دقیقا خودم هستم

14- وقتی با حجم زیادی از کارها مواجه می شوم این که از کجا شروع کنم را تشخیص می دهم.

اصلا شبیه من نیست

من نیستم

هم شبیه من هست و هم نیست

تقریبا خودم هستم

دقیقا خودم هستم

15- خیلی وقت ها می گویم: باشه برای فردا!!

اصلا شبیه من نیست

من نیستم

هم شبیه من هست و هم نیست

تقریبا خودم هستم

دقیقا خودم هستم