صفحه اصلی مجله

لیست سایر آزمونهای

آیا شما میتوانید یک برنامه تمرینی را آغاز کنید؟


لطفا با پاسخ به سوالات این پرسشنامه مطمئن شوید که برای اجرای یک برنامه تمرینی مشکلی ندارید

این پرسشنامه ساده، استاندارد بوده و بر اساس تحقیقات  انجمن پزشکی ورزشی آمریکا میباشد

در صورتی که به توصیه های این پرسشنامه عمل نشود شاید در ادامه تمرینات دچار مشکل گردید

 

این نظرسنجی حاوی 7 سوال است.

ارزیابی فیزیکی برای آغاز یک برنامه تمرین

آیا تا به حال پزشکتان به شما گفته است که دارای مشکلات قلبی میباشید؟    

بلی
خیر

آیا شما به کرات در ناحیه قفسه سینه دچار درد شده اید؟        

بلی
خیر

آیا شما اغلب دچار ضعف و یا سرگیجه میگردید؟        

بلی
خیر

آیا تا کنون پزشکتان به شما گفته که فشار خونتان خیلی بالا است؟        

بلی
خیر

آیا تاکنون پزشکتان به شما گفته است که شما دارای مشکلاتی در ناحیه مفاصل و استخوانهای خود بوده که توسط ورزش تشدید شده و یا ممکن است تمرین باعث وخامت آن گردد؟

بلی
خیر
آیا دلیل قابل قبولی وجود دارد که علارغم خواسته شما موجب میگردد که به فعالیت نپردازید و در این بخش اشاره ای بدان نشده باشد؟
بلی
خیر

آیا سن شما بیش از 65 سال بوده و به ورزش شدید عادت ندارید؟

بلی
خیر