صفحه اصلی مجله

لیست سایر آزمونهای

جدول چینی تعیین جنسیت


برای استفاده از جدول چینی محاسبه گر تعیین جنسیت فرم زیر تا تکمیل نمائید. پس از کلیک بر بروی گزینه ثبت جنسیت نوزاد شما پیش بینی خواهد شد.

لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید. و در پایان نیز بر روی گزینه Submit در زیر همین صفحه کلیک نمائید و سپس صبر نمائید تا پاسخ شما نشان داده شود.

There are 2 questions in this survey.

مشخصات

سن مادر به سال (لطفا سن را از طریق منوی زیر انتخاب نمائید)

زمان لقاح (لطفا زمان دقیق لقاح را از طریق منوی زیر انتخاب نمائید)