Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

آزمون اعتماد بنفس: چقدر اعتماد به نفس دارید؟

سایر آزمونهای بازگشت به مجله

لطفا پرسشنامه را با دقت تکمیل فرمائید . بعد از تکمیل و کلیک بر روی گزینه ارسال نتیجه  بلافاصله با توجه به دامنه سنی شما به شما نمایش داده میشود

 

There are 2 questions in this survey.
چقدر اعتماد به نفس دارید؟
(This question is mandatory)
دلم می خواهد دیگران مرا بیشتر تشویق کنند
حس می کنم شغل من بیش از حد سخت است
درباره آینده احساس نگرانی می کنم
بسیاری از مردم از من خیلی خوششان می آید
انرژی و ابتکار کمتری از دیگران دارم
نمی دانم آیا تمام افکار من نرمال و طبیعی است ؟
از این که مورد تمسخر قرار بگیرم ، می ترسم
دیگران از من زیباترند
از سخنرانی در مقابل دیگران می ترسم
بسیاری از کارهایی که به آن ها می پردازم غالباً اشتباه از آب در می آیند
کاش می توانستم یاد بگیرم چگونه با دیگران به طور دلپذیر صحبت کنم
ای کاش اعتماد به نفس بیشتری داشتم
نمی دانم چگونه می توانم تایید بیشتری از ناحیه دیگرن به دست آورم ؟
بیش از حد فروتن هستم
مغرور هستم
بیشتر مردم نظر و عقیده درستی در مورد من ندارند
کسی را ندارم که بتوانم مسایل ودرد دل های شخصی ام را با او درمیان گذارم
مردم بیش از حد از من انتظار دارند
مردم علاقه و توجه کافی به دستاوردهای من نشان نمی دهند
به سادگی شرمنده می شوم
احساس می کنم بیشتر مردم مرا درک نمی کنند
در محیط اطراف خود احساس امنیت نمی کنم
غالباً بدون دلیل احساس نگرانی می کنم
وقتی وارد اتاقی می شوم که چند نفر در آن هستند احساس ناراحتی می کنم
این احساس در من وجود دارد که مردم پشت سر من حرف می زنند
روی هم رفته احساس آرامش و راحتی نمی کنم
فکر می کنم که دیگران قادرند هر چیزی را بهتر و آسانتر از من دریابند
می ترسم چیزی ناگوار برای من اتفاق افتد
در مورد نحوه رفتار دیگران نسبت به خودم فکر می کنم
ای کاش اجتماعی تر و با دیگران صمیمی بودم
در بحث ها فقط زمانی صحبت می کنم که از صحت گفته خودم اطمینان داشته باشم
درباره آن چه که جامعه از من انتظار دارد فکر می کنم
مشخصات
(This question is mandatory)

محدوده سنی خود را مشخص نمائید