09 خرداد 1392 

بدون شک قرن حاضر قرن پیشرفت تکنولوِژی و نگرش علمی به تمام جنبه های زندگی میباشد. و شایسته است در تمام زمینه های مختلف زندگی بهترین تصمیات علمی را داشته باشیم. یکی از جنبه های زندگی روزمره ما آدمهای ماشینی پرداختن به فعالیت بدنی منظم یا ورزش میباشد. تمرینات  و فعالیتهای بدنی منظم میتوانند در مکانهای مختلف از جمله باشگاهها، مکانها عمومی و یا در منازل صورت گیرند. در مورد مکان های مناسب تمرینی به جای خود بحث خواهیم نمود ولی مبحث امروز ما روش تمرینات است. بدون شک زمانی که شما بخواهید تمرین ورزشی داشته باشید با موجود پیچیده ای به نام آدمی بر خواهید خورد و نیاز است تا از یک مشاور یا به عبارتی مربی برای این منظور بهره ببرید.. سول من اینجا این است: آیا حاضرید ماشین خود را دست یک مکانیکی بدهید که با اجزا و ساختار ماشین آشنا نیست؟

24 اسفند 1391

مربی خود را بیابید یا یک باشگاه مناسب برای خود بیابید

برای مشاهده این بخش

به اینجا مراجعه فرمائید

 

در راستای تلاش برای گسترش فرهنگ ورزش و سلامت، برای اولین بار بخشی در سایت ایجاد شد که به معرفی مربیان و باشگاههای ورزشی در شهرهای مختلف میپردازد. شما میتوانید مشخصات خود را به عنوان مربی در این بخش ثبت نمائید تا مخاطبان در صورت نیاز با شما تماس بگیرند. همچنین شما میتوانید باشگاهی که متعلق به شما میباشد یا در آن به تمرین میپردازید را در صورتی که دارای استانداردهای مناسب میباشد ثبت نمائید تا دیکران نیز با آن آشنا گردند و بتوانند از آن استفاده نمایند