19 مرداد 1394

 

باید این طور گفت که تمامی ورزشکاران چه مبتدی و چه حرفه ای در هر رشته ورزشی حتما این اصول اساسی را برای پیشرفت و به نتیجه رسیدن در رشته اختصاصی خود دنبال کنند و اگر یک یا چند مورد از این اصول را رعایت نکنند حتما به  نتیجه مطلوب در آن رشته ورزشی دست پیدا نخواهند کرد پس با دقت به این اصول اساسی که ما در اینجا گفته ایم توجه و اجرا کنید.

25 مرداد 1392

   جو فریل از دانشگاه آریزونای آمریکا  در وبلاگش در مورد اختصاصی بودن تمرین می نویسد : " اختصاصی بودن مهمترین اصل در علم تمرین است " خیلی از افراد درگیر علم تمرین و دانشمندان این حوزه، به جمله ی فریل به شدت اعتقاد دارند و نویسنده این کتاب نیز بر این باور است که این اصل متاسفانه از سوی بسیاری از تمرین     دهنده ها نادیده گرفته می شود. این اصل ساده، در صورتی که درست انجام نشود منجر به شکست یک تیم و تقدیم امتیاز به حریف ورزشی می گردد. امیدواریم که مربیان و دانشجویان گرانقدر با دقت به این اصل توجه نمایند تا کمتر دچار مشکل گردنند. باید یادمان باشد سرنوشت برخی که به ما اعتماد کرده اند را به بازی نگیریم و در اصول پایبند باشیم.


29 اسفند 1391

Bompa

 

 

تئودور بومپا، مردی که علم تمرین در دنیا با توجه به تئوری های او دگرگون شده. از او به عنوان پدر علم تمرین دنیا یاد میشود و در ایران نیز افراد زیادی از مربیان و دانشمندان علوم ورزشی با کتابهای و مقالات این مرد بزرگ اشنایی دارند. این مقاله هدیه نوروزی مجله علوم ورزشی میباشد به جامعه علمی ورزش و ورزش دوستان و ورزشکاران

بله بسیاری از دانشمندان علوم ورزشی بخصوص در آمریکا در این زمینه اعلام داشته اند که من پایه گذار دوره های تمرینی در دنیا نمیباشم و من نیز در کتابهایم به آنها پاسخ داده ام که من تنها دوره بندی تمرینی را از روسیه گرفتم و به غرب آوردم