دکتر حسن صادقی

دکتر حسن صادقی

نشانی وبگاه: http://ijkss.aiac.org.au/
چهارشنبه, 18 بهمن 1391 15:46 برای نظر دادن اولین باش!

اکثر ما بطور معمول تمام روز را در اداره یا دیگر محیط های کاری به یک حالت ثابت می نشینیم،  در نتیجه آخر شب، وقتی که می خواهیم به رختخواب برویم خیلی از ما درد کمی رو در پشتمون احساس می کنیم