02 شهریور 1392

 

بدن انسان در طول شبانه روز برای انجام فعالیتهای خود نیاز به انرژی دارد. این انرژی شامل انرژی مورد نیاز برای اعمال حیاتی همچون تنفس و گردش خون گرفته تا انرژی مورد نیاز برای فعالیتهای ورزشی و کاری میباشد. برای جبران انرژی از دست رفته بدن باید از مواد غذایی همچون کربو هیدرات، چربی و پروتئین استفاده نماید.

19 بهمن 1391

نرم افزار آنلاین محاسبه انرژی موجود در مواد غذایی شامل ساندویجها و فست فود

19 بهمن 1391

نرم افزار آنلاین محاسبه انرژی موجود در مواد غذایی شامل میوه ها و سبزیجات

18 بهمن 1391

تمرینات ورزشی نیاز به انرژی دارند ولی دانستن این که هر ماده غذایی که مصرف میکنیم معادل چه میزان فعالیت بدنی میباشد خالی از لطف نیست