نام انگلیسی

Spider Curl
1.0/5 rating 1 vote
Spider Curl

نام تمرین: جلو بازو عنکبوتی

عضلات درگیر

دوسر بازو

توضیح

این حرکت با تکیه بر روی نیمکت اجرا میشود و باعث تقویت عضلات در ناحیه جلوی بازو و فلسکورهای ساعد میگردد. از مزایای این تمرین فشار کمتر بر روی عضلات نگهدارنده ستون فقرات میباشد.

افرادی که دردهای ستون فقرات دارند و یا از عضلات قوی در کور برخوردار نیستند با این تمرین میتوانند به تقویت عضلات هدف بپردازند

تصاویر تکمیلی

Spider Curl
ورود

ورود

 


 

International Journal of Applied Exercise Physiology

تازه ترین ها

استفاده از تکنولوژی در ورزش

15 آذر 1396
استفاده از تکنولوژی در ورزش

قرن ۲۰ و ۲۱ قرن تغییرات وسیع در علم و تکنولوژی.  در این قلب انسان با استفاده از تکنولوژی توانسته مرزهای غیر قابل باور را درنوردد.   همزمان استفاده فراگیر تکنولوژی...

آزمون استاندراد تعیین امتیاز تنبلی

13 مهر 1396
آزمون استاندراد تعیین امتیاز تنبلی

  اهمال کاری و تنبلی یکی از مهمترین معضلات قرن بیست و بیست و یکم میباشد. تنبلی به عنوان یک عامل منفی در موفقیت تحت تاثیر عوامل محیطی و عادتهایی...